Polski

Aleksandra
Aleksandra
Height:
177
Bust:
84
Waist:
68
Hips:
98
Shoes:
38
Birth year:
1999
Hair:
blonde
Eyes:
blue
Back
Aleksandra
Height:
177
Bust:
84
Waist:
68
Hips:
98
Shoes:
38
Birth year:
1999
Hair:
blonde
Eyes:
blue
Instagram Comp card Polaroids
Aleksandra
Height:
177
Bust:
84
Hips:
98
Waist:
68
Shoes:
38
Birth year:
1999
Hair:
blonde
Eyes:
blue
Instagram Comp card Polaroids